SAYISAL GRAFİK, günümüz bilgi toplumunda her tür bilgi ve kültürel kaynağın güncel bilgi teknolojileri aracılığıyla üretilmesini, yönetilmesini, sağlanmasını ve paylaşılmasını hedefler. Bu süreçlerde bilgi yönetimi ve kültürel kaynak yönetimi merkezi gibi çalışır ve en gelişmiş entelektüel ve akademik teknolojileri kullanır ve kullandırır.

Bu teknolojilerle yerel ve küresel arasında kültürel kaynak ve bilgi değişimi yapar, kültür ihraç eder. Yerel içeriğe küresel, küresel içeriğe yerel erişim sağlar. Ulusal ve uluslararası projelerde; kültürel çalışmalar birimlerine, kütüphane, bilgi merkezi, müze, galeri, stüdyo, arşiv ve dokümantasyon merkezlerine hazırlayacakları projeler için profesyonel kültürel kaynak yönetimi danışmanlığı verir.

Kütüphane ve e-Kütüphane

SAYISAL GRAFİK, akademik kütüphanelere, bilgi merkezlerine, üniversite, ilköğretim okulları ve çocuk kütüphanelerine, özel veya kamu kurum, banka ve şirket kütüphanelerine ve kişisel kütüphanelere kuruluş öncesinde, kuruluşta ve sonrasında bilgi teknolojileri danışmanlığı yapar, projelerini yürütür.

Var olan katalog verilerinin düzenlenmesi ve yeni sistemde kullanılır hale getirilmesi; yeni oluşturulacak koleksiyonların ise elektronik ortamda kataloglanması ve yönetilmesi için hizmet sağlar.

SAYISAL GRAFİK, bir kütüphanenin tüm otomasyon gereksinimlerini karşılayabilecek "Qulto for Libraries" kütüphane otomasyon yazılımının Türkiye Yetkili Satıcısı’dır.

Müze ve e-Müze

SAYISAL GRAFİK, her tür ve ölçekteki müze, galeri, stüdyo veya koleksiyonerlere, koleksiyonlarının kataloglanıp elektronik ortama aktarılması, elektronik ortamda yönetilmesi ve özellikle elektronik ortamda kullanıcıya sunulması için gerekli teknolojik altyapıyı kurar.

Var olan katalog verilerinin düzenlenmesi ve yeni sistemde kullanılır hale getirilmesi; yeni oluşturulacak koleksiyonların ise elektronik ortamda kataloglanması ve yönetilmesi için hizmet sağlar.

SAYISAL GRAFİK, dünyanın en saygın müze ve galerilerinin kullandığı, en gelişmiş müze otomasyon sistemi “The Museum System” ve “eMuseum” yazılımlarının yetkili satıcısıdır.Akademik ve Kültürel e-Veritabanları

SAYISAL GRAFİK, ülkemizdeki akademik ve kültürel çalışmalara katkıda bulunacağını düşündüğü aşağıdaki veritabanlarının Türkiye Temsilciliği’ni yapmaktadır.

World Scientific: Nobel ödüllü yazar kadrolu akademik e-dergi ve e-kitap platformu
CNKI: Çin’de İngilizce basılmış akademik e-dergi, bildiri, istatistik veritabanları
PDC: ABD merkezli uluslararası Felsefe e-dergileri ve e-kitapları platformu
Jaypee Digital: Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında e-dergi, e-kitap ve akademik video platformu
Zinio: 2000'e yakın popüler e-dergi içeren veritabanı
ComicsPlus: 16.000 çizgi roman içeren dijital platform
Indieflix: 8.000'den fazla bağımsız film içeren sinema platformu

e-Kitap ve e-Veritabanı

SAYISAL GRAFİK, hem yurtiçi, hem de yurtdışında kullanılmak üzere e-kitap ve e-kitap veritabanı üretir. Türkiye’nin saygın yayınevleri ile çalışarak ve nitelikli e-kitapları derleyerek zenginleştirdiği ve SAYISAL KİTAP markası altında kütüphanelerin kullanımına sunduğu veritabanına, www.sayisalkitap.com adresinden erişilebilir.

Türkiye’deki ilk dijital kütüphane ve ilk Türkçe e-kitap veritabanı projesini yürütmüş olan kadrosu ile SAYISAL GRAFİK, yaptığı uluslararası anlaşmalarla yurtdışındaki kütüphanelere Türkçe e-kitap sağlayan ilk şirket olmuştur.Türkçe'nin e-Kitap veritabanı