The Museum System

Dünyada ve Türkiye'de Saygın Müze, Galeri ve Arşivlerin Kullandığı, Gelişkin Koleksiyon Yönetim Sistemi

Dünya genelinde 800'den fazla kurum tarafından tercih edilen The Museum System (TMS), koleksiyon yönetimi alanında lider bir yazılımdır. Birbiriyle tümleşik çalışan 10 farklı modülü ile, müze, galeri ve arşivlerin gereksinim duyduğu otomasyon işlevlerini yerine getirir.

Kullanıcı gereksinimlerine göre uyarlanabilir yapısı ile The Museum System, kurum müdüründen koleksiyon yöneticisine, küratörden eser kayıt uzmanına, konservatörden arşiv sorumlusuna, tüm paydaşların ortak veriler üzerinde tümleşik çalışmasını ve koordinasyonunu sağlar.

The Museum System

Koleksiyondaki nesnelerin, arşivdeki belgelerin, sanatçı vb. kişi ve kurumların, sergi ve etkinliklerin tüm verisinin görselleriyle birlikte kataloglanıp, birbiriyle ilişkilendirilmesini, istenildiği zaman sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlayan The Museum System, böylelikle kurumsal belleğin kayıt altına alınmasını da kolaylaştırır.

Tümleşik çalıştığı eMuseum yazılımı sayesinde koleksiyon veri ve görselleri, Intranet veya Internet ortamında web arayüzü ile paylaşılabilir.

Hem masaüstü hem de web tabanlı arayüz ile kullanılabilen The Museum System, esnek veri girişi formları, özelleştirilebilir liste ve raporları, tümleşik "Thesaurus" ve veri aktarım olanağı ile kurum standartlarını uygulamada yardımcı olur.


The Museum System Modülleri

Objects

Object modülü, koleksiyondaki eserlere ilişkin verilerin girildiği; temel kataloglama, satın alma, bağış, konservasyon, değerleme, sigortalama, taşıma, hak sahipliği, vb. işlemlerin yönetildiği modüldür.

Constituents

Sanatçılar, bağışçılar, hizmet sağlayıcılar, vb. koleksiyon ile ilgili tüm kişi ve kurumların kayıtlarının tutulduğu bu modüldeki bilgiler tüm diğer modüllerde de direkt olarak kullanılabilir.

Media

Sayısal Varlık Yönetimi (Digital Asset Management – DAM) için gerekli araçları içerir ve birçok medya formatını destekler.

Loans

Ödünç alınan ve verilen eserlerin takibini içeren bu modül, konu ile ilgili hukuki ve mali süreçlerin de izlenmesini sağlar.

Exhibitions

Sergilerin yönetildiği bu modül, Loans ve Shipping modülü ile tümleşik çalışarak ve karmaşık iş akışlarının kontrolünü de sağlayarak verimliliği artırır.

Events

Açılış, kurs, gösteri, vb. tüm etkinliklerin yönetimini sağlar. Diğer modüllerdeki kayıtlar ile ilişkilendirilebilen etkinlik kayıtları da tümleşik çalışır.

Insurance

Eser kayıtlarıyla bağlantılı şekilde, sigorta poliçelerinin takibini içeren modül, süresi bitecek olan poliçeler için yenileme uyarıları da verir.

Shipping

Eserlerin taşınması sürecinde, taşıyıcı bilgileri, tarihler, maliyet, vb. her türlü kaydın tutulmasını, sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlar.

Bibliography

Z39.50 standardında toplu veri aktarımını da destekleyen bu modül, eserlerin yer aldığı yayınların ve atıfların takibini sağlar, sergi kataloglarının hazırlanmasını kolaylaştırır.

Sites

Koleksiyon ile ilişkili mekanlar, arkeolojik kazı alanları, tarihi bölge ve binalara ait bilgilerin kataloglanmasını sağlar.


The Museum System Özellikleri

Uyumluluk

Endüstri standardı veritabanı sistemi Microsoft SQL Server üzerinde çalışır. Bu özellik, diğer kurumsal sistemlerle entegrasyonunu kolaylaştırır ve veriye kolay erişim sağlar.

Özelleştirme

Yazılım içerisindeki veri giriş formları, otorite alanları, listeler ve "Thesaurus" terimleri, kurum ve kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.

Toplu Veri Girişi

Var olan verilerin sisteme toplu olarak aktarılmasını sağlayan araçlara sahiptir. Excel dosyalarından toplu veri girişi ve toplu eser görseli ve ilgili doküman aktarımı yapılabilir.

Medya Yönetimi

Sayısal Varlık Yönetimi için gerekli araçları içerir. Birçok medya formatını destekler, sürükle-bırak yöntemiyle kayıt oluşturma, meta verileri otomatik olarak yükleme, farklı çözünürlükteki görsellere erişim, vb. işlevler sağlar.

Sergi Planlama ve Yönetimi

Sergileri tüm yönleriyle ele alır ve yönetilmesine yardımcı olur. Eser ödünç alma-verme, gezici veya çok mekanlı sergiler, sigorta, taşıma, vb. konular için gelişkin özellikler içerir.

Standartlara Uygunluk

Kataloglama, yönetim ve koleksiyon verisi paylaşımı için SPECTRUM, CCO, CDWA, DACS, CHIN LIDO, XMP vb. uluslararası standartları destekler.

Kolay ve Güçlü Arama

Sorgulama araçları sayesinde tüm koleksiyon anında taranır ve istenilen veriye kolayca erişilir. Karmaşık sorgu seçenekleri, daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir.

Dinamik Raporlama

Eser etiketleri, sergi kontrol listeleri, katalog metinleri, vb. 200’den fazla hazır rapor formatı ile gelir. Bu bilgiler, Microsoft Office yazılımlarına kolayca aktarılabilir.

Farklı Dil Desteği

Kullanıcı arayüzü, Türkçe dahil 24 farklı dilde çalışabildiği gibi, katalog bilgilerinin farklı dillerde girilmesine olanak tanıyan Unicode uyumludur.


Eğitim ve Destek Hizmetleri

Kurulum

Sunucu modülünün Microsoft SQL Server üzerine yüklenmesi, kullanıcı bilgisayarlarına kurulması ve temel konfigürasyon hizmetlerini içerir.

Veri Aktarımı

Elde bulunan koleksiyon verilerinin ve görsel materyallerin derlenmesi, düzenlenmesi ve sisteme aktarımını içerir.

Kullanıcı Eğitimi

Veri girişi, sorgulama, görüntüleme, raporlama, farklı modüllerin kullanımı, temel özelleştirmeler, vb. işlevlerin kullanıcılara öğretilmesini içerir.

Kataloglama

Elektronik ortamda bulunmayan koleksiyon verilerinin manuel olarak sisteme girilmesini ve sanat eserlerinin kataloglanmasını içerir.

Geniş Kullanıcı Tabanı

800+

kurum

8.000+

kullanıcı

30+

ülke

30+

koleksiyon türü

24

dilde (Türkçe dahil)

10

kurum Türkiye'de

TMS Kullanıcıları
Arkas Sanat Merkezi

“2017 yılında SAYISAL GRAFİK’in yardımıyla hayata geçirdiğimiz The Museum System (TMS) yazılımı, koleksiyon yönetimimizin en önemli aracı haline geldi. Kurulum sırasında TMS’e aktarılan eski envanter verisi ve görseller, daha sonra eklediğimiz bilgiler ile birlikte daha da zenginleşti.” 

Müjde Unustası

Sanat Direktörü
Arkas Sanat Merkezi

Bu sitenin telif hakları SG SAYISAL GRAFİK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.
SAYISAL GRAFİK, SG SAYISAL GRAFİK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.
Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.