SAYISAL GRAFİK

SAYISAL GRAFİK 1992 yılında İstanbul’da kuruldu.

Şirketin kuruluş amacı Teknik Sektörlere, dünya ile eşzamanlı olarak en yeni bilişim çözümlerini sunmaktı.

1992 yılında Türkiye’de henüz Internet ve Cep Telefonu yoktu. Yazılımlar disket üzerindeydi.

SAYISAL GRAFİK dünyada en yaygın kullanılan teknik yazılım ve grafik donanımları Türkiye’ye getirdi, tanıtımını, dağıtımını ve satışını yaptı, eğitim programlarını hazırladı, uygulama danışmanlığı verdi.

90’lı yılların başında Kişisel Bilgisayarlar Türkiye’de henüz tanınıyordu, şirketler Muhasebe, Personel, Stok ve benzeri uygulamalarda bilişim olanaklarından daha yeni yeni yararlanmaya başlamıştı. Buna karşın, Mimarlık, Mühendislik, İnşaat, İmalat, Endüstriyel Tasarım, Proses, Haritacılık gibi teknik alanlarda ise yeterli yerel örnek olmadığı gerekçesi ile önemli bir direnç oluşmuştu.

SAYISAL GRAFİK öncelikle pazarın doğru bilgilendirilmesini, bilinçlendirilmesini ve verimli yerel uygulamaların ortaya çıkartılmasını hedefledi. Gerek Üniversitelerle gerekse sektörel öncü şirketlerle birlikte çalışarak Türkiye’de Kişisel Bilgisayarlar üzerinde ilk profesyonel sektörel uygulamaların yaşama geçirilmesini sağladı.

Bilişim teknolojisine dayalı teknik üretimin (CAD/CAM/CAE/MM - tasarım, çizim, imalat, mühendislik, çoğulortam, görselleştirme, canlandırma vb.) verimli yapılabilmesi için üretim sürecinin nasıl yeniden düzenlenmesi ve yatırımın geri dönüş (ROI-Return On Investment) hesabının nasıl yapılması gerektiğini, eğitici fuar, seminer ve toplantılar düzenleyerek sektörlere anlattı. Dünyanın lider yazılım şirketleri ile Türkiye’deki profesyonelleri ve akademisyenleri bir araya getirdi, tartışma ve paylaşım ortamları oluşturdu.

Meslek Odaları, Üniversiteler, Teknik Okullar ve Özel Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak bir yandan yazılımların kullanım eğitimlerinin verilmesini diğer yandan da mesleki öğretim sürecinin yazılımlara dayandırılmasını sağladı.

Yazılım ve donanımların gelişimi kısa sürede görsel tasarım, canlandırma, film yapımı, reklamcılık gibi sektörlerin de teknik çözümleri kullanmasına yol açtı. SAYISAL GRAFİK Kişisel Bilgisayarlar üzerinde ilk profesyonel görselleştirme ve canlandırma uygulamalarının ortaya çıkmasını sağladı. MAXimedia tescilli markası altında, sektörü bir araya getiren, bilgi ve deneyim paylaşımını yaygınlaştıran düzenli etkinlikler gerçekleştirdi.

MAXimedia

Sadece sektörleri ikna etmek, gelişkin örneklerin oluşması için yeterli değildi. Çözüm sunan Yazılım Sektörünün de gelişmesi gerekiyordu. Ancak bu konuda da, yıllarca süren, nitelikli emek, büyük yatırımlar ve yoğun araştırma geliştirme uğraşları sonucu ortaya çıkan yazılımların, kolayca izinsiz olarak kopyalanıp, kullanılmaları sorunu vardı. Yazılımcılar izinsiz kopyaları engelleyebilmek için donanım kilitleri geliştirmişlerdi ancak yine de kopya yazılımlar donanım kilidi kullanılmayan ülkelerden kolayca getirilip, elden ele yayılabiliyordu.

SAYISAL GRAFİK kopya yazılım sorununu, önce anlaşılır şekilde tanımlamak ve sonra yazılımcıların “Fikri Mülkiyet Hakları”nı güvence altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Herhangi bir yazılımın haklarının da, bir mimari tasarım veya bir kitap gibi anlaşılması ve “Telif Hakkı Sahibinin” korunması gerektiği bilincini oluşturmak için kamu kuruluşları ve sektörel liderler ile toplantılar, seminerler düzenledi, ilanlar verdi. Yazılım hakları 1995 yılında yasal güvenceye kavuşana dek konunun öncülüğünü yaptı. Böylece yerli yazılım sektörünün gelişiminin önünü açan şirketlerin başında geldi. SAYISAL GRAFİK’in bu çabaları Sektör tarafından da büyük takdirle karşılandı ve daha 1992 yılında SAYISAL GRAFİK, “Yazılım Hakları Ödülü”ne layık görüldü.

Yazılım kavramı yeni olduğu için ithalat mevzuatının da bu kavrama uygun olarak düzenlenmesi gerekiyordu. Ticari olarak değerli olan yazılım elle tutulur bir nesne değildi, ithalatta, yazılımla gelen disket (sonraları CD ve DVD), donanım kilidi (hw-lock) ve kitaplar üzerinden gümrüklendirilmeye çalışılıyor, bu da ticari eşitsizliklere veya çelişkilere yol açıyordu. Bu konuda da öncülük SAYISAL GRAFİK’e düştü, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına “bilgisayar yazılımının” ne olduğu, ticari değerin disket veya CD’de olmadığı içindeki yazılımda olduğu, ithal edilen yazılımların nasıl kullanıldığı anlatıldı. Gereken detaylarda “Özelgeler (Muktezalar)” talep edildi. Gümrük tarife cetvellerindeki yerleri netleştirildi.

Yazılım Hakları Ödülü

Şirket 20. yılına yaklaşırken, yazılım hakları benimsenmiş, mevzuat netleşmiş, Kişisel Bilgisayarlara dayalı teknik yazılım çözümleri (CAD/CAM/CAE/MM) hemen hemen her kuruluş tarafından kullanılmaya başlanmış ve SAYISAL GRAFİK dağıtımını ve satışını yaptığı yazılımlar ile pazarın lideri olmuştu.

SAYISAL GRAFİK sadece pazarlama, satış, teknik destek ve uygulama danışmanlıkları ile de yetinmedi, eğitici, bilgilendirici yayınların yanısıra kendi önerdiği çözümlere dayalı üretimler de yaptı.

1996’dan itibaren on yıl boyunca yayımladığı Sanal Gazete kısa sürede 20 bin tiraja ulaştı ve Internet üzerinden e-dergi olarak da yayımlandı. Sanal Gazeteyi imalat sektörüne yönelik Mekanik İletişim izledi, teknik destek kitapları için yayınevleri ile işbirlikleri yaptı, sektörel segmentlere yönelik düzenlediği seminerler için kitapçıklar hazırladı. Böylece SAYISAL GRAFİK bugün çözüm sunduğu Kültürel Sektörlere, kitap, dergi, kitapçık ve elektronik yayıncılık yaparak daha o yıllarda adımını atmış oldu.

Sanal Gazete
Mekanik İletişim

1996 yılında İstanbul’da Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Habitat II Konferansı etkinlikleri süresince mimarlık, şehir planlama ve haritacılık çözümlerini tanıttı, aynı yılın Eylül ayında düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı için yaptığı Kongre Vadisinin akıllı sayısal haritası bu konuda kamuya açık ilk uygulama oldu. Çeşitli İlçe Belediyeleri için e-harita tescilli markası ile tematik sayısal haritalar, Kütüphane Haftası etkinlikleri için harita ve dokümanlar üretti. 1999 yılında Türkiye’deki ilk çevrimiçi etkileşimli sayısal deprem haritasını yayımladı ve Türkiye Deprem Web Sitesini , Güneş Tutulması Sitesini birer kamu hizmeti olarak e-harita markası ile yayımlayarak bu konuda da sektörün gelişiminde ve teknolojinin doğru kullanımında öncülük yaptı. 2005 yılında toplanan Dünya Mimarlar Kongresi için Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan İstanbul Mimarlık Rehberi’nin basılı ve akıllı sayısal haritalarını yaptı.

e-harita

Şirket 20. yılında yeni faaliyet alanı olarak Kültürel Sektörleri de çalışma alanına kattı. Teknik Üretim Sektörlerinde 90’lı yıllardan itibaren yaşanan değişimin, Kültürel Sektörlerde de 2020’lerden itibaren yaşanacağını öngördü ve bu alanda da öncü ve yol gösterici olabilmeyi hedefleyerek, 2015 yılı başından itibaren yeni bir yapılanmaya gitti.

SAYISAL GRAFİK’in çalışma alanı Kültür Kaynakları Üretimi, Yönetimi ve Paylaşımında Bilişim Teknolojisine dayalı teknik çözümler olarak belirlendi.

Artık SAYISAL GRAFİK’in öncelikli konuları “Geleceğin Kitabı”, “Geleceğin Kütüphanesi”, “Geleceğin Müzesi”, “Kültür Varlıklarının Yönetilmesi”, “Kültürel Bilişimin Sağlanması”, “Dünya Kaynaklarına Ulaşım”, “Yerel Üretimin Dünyaya Açılması”, “e-Yayıncılıkta Telif Hakları” ve benzeri konular olarak öne çıkmış oldu.

SAYISAL GRAFİK bugün 30 yıllık deneyimi ile, her tür ve ölçekteki kütüphane, müze, galeri, stüdyo, arşiv veya koleksiyonerlere, kurum ve kişilere, bilişim teknolojisi çözümleri sunmakta, danışmanlık hizmetleri vermekte, e-kitap, e-dergi, akademik ve kültürel e-kaynak ve veritabanları sağlamaktadır.

Milli Kütüphane

SAYISAL GRAFİK, dünyanın en saygın müze ve galerilerinin kullandığı, en gelişmiş müze ve arşiv otomasyon sistemi The Museum System ve eMuseum yazılımlarının, Qulto Kütüphane Otomasyon Çözümlerinin, Dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok e-veritabanının Türkiye Yetkili Satıcısıdır.

Kurulduğu 1992 yılından bugüne Türkiye’de pek çok ilke imza atmış olan SAYISAL GRAFİK , yurtdışındaki kütüphanelere Türkçe e-kitap sağlayan ilk şirket olmayı başarmış ve SAYISAL KİTAP markası altında kurum ve kişilere çevrimiçi e-kitap, e-kütüphane ve e-kütüphaneci hizmetleri sunmaya başlamıştır.

SAYISAL GRAFİK dördüncü on yılında da sektörel çözüm lideri olarak Türkiye’yi teknolojik yeniliklerle tanıştırmak heyecanı ile çalışmaktadır.

Sadberk Hanım Müzesi

Bu sitenin telif hakları SG SAYISAL GRAFİK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.
SAYISAL GRAFİK, SG SAYISAL GRAFİK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.
Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.