Hizmetler

Sadberk Hanım Müzesi


Müze ve e-Müze

SAYISAL GRAFİK, her tür ve ölçekteki müze, galeri, stüdyo, arşiv veya koleksiyonere, koleksiyonlarının kataloglanıp elektronik ortama aktarılması, yönetilmesi ve yine elektronik ortamda paylaşılması için gerekli teknolojik altyapıyı kurar, otomasyon sistemleri ve hizmet sunar.

Koleksiyon yönetimine yönelik otomasyon sisteminin donanım, ağ ve yedekleme altyapısı, veritabanı ve yazılımın koleksiyona göre kurgulanması, veri giriş formları ve raporların gereksinimler dahilinde özelleştirilmesi, istendiğinde koleksiyonun web üzerinde paylaşımı, vb. alanlarda danışmanlık yapar, hizmet verir.

SAYISAL GRAFİK'in deneyimli kadrosu ve gerektiğinde proje bazlı büyüyen ekibiyle verdiği diğer hizmetler arasında;
* Var olan katalog verilerinin düzenlenmesi ve yeni sistemde kullanılır hale getirilmesi,
* Koleksiyonu oluşturan nesnelerin, bu nesnelerle ilişkili kişi, sergi ve etkinliklerin kataloglanması,
* Koleksiyon ile ilgili görsel malzeme ve dokümanların sisteme aktarılması,
* Koleksiyon gereksinimlerine göre özelleştirme,
* Kullanıcıların eğitilmesi,
* Sistem yönetimi, bakımı ve kullanıcı desteği,
sayılabilir.

"SAYISAL GRAFİK ile çalışmalarımız 2019 senesinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne, The Museum System (TMS) yazılımının kurulumu ve eğitimi ile başlamıştır. Bu süreçte SAYISAL GRAFİK, çözüm odaklı yaklaşımları ile tüm sorularımıza hızlı bir şekilde geri dönüş yapmış ve bize her konuda destek olmuşlardır. SAYISAL GRAFİK ekibi Müzemiz Koleksiyonuna özel yaratıcı fikirler geliştirmiş ve sistemin entegrasyonu sürecinde bize yol göstermişlerdir. Güler yüzlü yaklaşımları ve konuya hakimiyetleri ile zor bir süreci kolaylaştırarak keyifli bir çalışma haline getirmişlerdir. Teşekkürler SAYISAL GRAFİK Ekibi!"

Öğr. Gör. Canan Atlığ

Koleksiyon Yöneticisi
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kütüphane ve e-Kütüphane


Kütüphane ve e-Kütüphane

SAYISAL GRAFİK, üniversiteler, ilköğretim okulları, özel ve kamu kurumları, şirketler ve kişiler için kütüphane kuruluş öncesinde, sırasında ve sonrasında danışmanlık yapar, bilişim teknolojisi hizmetleri, otomasyon sistemi ve elektronik kaynak sağlar.

Üniversiteden ilköğretim okullarına, yerel yönetimden özel konu kütüphanelerine birçok projede yer almış deneyimli kadrosu ve proje gereksinimlerine göre büyüyen ekibi ile SAYISAL GRAFİK, kütüphanelere, mimari yerleşimden, koleksiyon geliştirmeye, otomasyon sistemi seçiminden sayısal kütüphaneye birçok konuda danışmanlık yapar, hizmet verir.

Veri aktarımı, MARC kataloglama, metadata, sayısallaştırma, RFID, uzaktan erişim, e-kaynak, vb. konularda kütüphaneleri doğru iş ortaklarıyla buluşturur, nitelikli çalışma ekipleri oluşturarak gerekli insan kaynağını sağlar.

e-Yayın Hizmetleri


e-Yayın Hizmeti

SAYISAL GRAFİK, hem yurtiçi, hem de yurtdışında kullanılmak üzere e-kitap ve e-kitap veritabanları üretir. Türkiye’nin saygın yayınevleri ile çalışarak nitelikli e-kitaplar derler, SAYISAL KİTAP markası altında kütüphanelerin kullanımına sunar.

Türkiye’deki ilk sayısal kütüphane ve ilk Türkçe e-kitap veritabanı projesini yürütmüş olan kadrosu ile SAYISAL GRAFİK, yaptığı uluslararası anlaşmalarla yurtdışındaki kütüphanelere Türkçe e-kitap sağlayan ilk şirket olmuştur.

Türkçe yayımlanmış nitelikli e-kitap ve e-dergileri kataloglayan ve "metadata" ile birlikte yurtdışına açan SAYISAL GRAFİK, Türkiye’nin kültür ihracına da katkı sağlar.

Almanya, Avusturya, İsviçre vb. Türkçe konuşan nüfusun oldukça yoğun olduğu ülkelerdeki 2.500’den fazla kütüphaneye yayılan bir ağa konulan Türkçe e-kitaplar, kütüphaneler tarafından gerekli görülen adetlerde satın alınmakta, kiralanmakta ve basılı kitap gibi tek tek ödünç verilmektedir.

Bu sitenin telif hakları SG SAYISAL GRAFİK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.
SAYISAL GRAFİK, SG SAYISAL GRAFİK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.
Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.