Müze ve e-Müze Hizmetleri

SAYISAL GRAFİK, her tür ve ölçekteki müze, galeri, stüdyo veya koleksiyonerlere, koleksiyonlarının kataloglanıp elektronik ortama aktarılması, elektronik ortamda yönetilmesi ve istendiğinde elektronik ortamda kullanıcıya sunulması için gerekli teknolojik altyapıyı kurar.

Var olan katalog verilerinin düzenlenmesi ve yeni sistemde kullanılır hale getirilmesi; yeni oluşturulacak koleksiyonların ise elektronik ortamda kataloglanması ve yönetilmesi için hizmet sağlar. Sunulan hizmetler arasında, sistemin kurulması ve çalışır hale getirilmesi, kullanıcıların eğitilmesi, sanat eserlerinin ve ilişkili kişilerin kataloglanması, eserler ile ilgili görsel materyalin sisteme aktarılması, kuruma özel veri giriş ve sorgulama formlarının oluşturulması sayılabilir.

SAYISAL GRAFİK, dünyanın en saygın müze ve galerilerinin kullandığı, en gelişmiş müze otomasyon sistemi The Museum System ve eMuseum yazılımlarının Türkiye Yetkili Satıcısı’dır.