e-Kitap Hizmetleri

SAYISAL GRAFİK, hem yurtiçi, hem de yurtdışında kullanılmak üzere e-kitap ve e-kitap veritabanı üretir. Türkiye’nin saygın yayınevleri ile çalışarak ve nitelikli e-kitapları derleyerek zenginleştirdiği ve SAYISAL KİTAP markası altında kütüphanelerin kullanımına sunduğu veritabanına, www.sayisalkitap.com adresinden erişilebilir.

Türkiye’deki ilk dijital kütüphane ve ilk Türkçe e-kitap veritabanı projesini yürüten kadrosu ile SAYISAL GRAFİK, yaptığı uluslararası anlaşmalarla yurtdışındaki kütüphanelere Türkçe e-kitap sağlayan ilk şirket olmuştur.

Türkçe yayımlanmış nitelikli e-kitapları kataloglayan ve metadata ile birlikte yurtdışına açan SAYISAL GRAFİK, Türkiye’nin kültür ihracına da katkı sağlar.

Almanya, Avusturya, İsviçre vb. Türkçe konuşan nüfusun oldukça yoğun olduğu ülkelerdeki 2.500’den fazla kütüphaneye yayılan bir ağa konulan Türkçe e-kitaplar, kütüphaneler tarafından gerekli görülen adetlerde satın alınmakta ve basılı kitap gibi tek tek ödünç verilmektedir.