Sayısal Grafik

Autodesk Revit Structure

Autodesk Revit Structure 2014 Yenilikleri

(Sadece Revit Structure 2014’te olan özellikler)

Geliştirilmiş Analitik Model 

Bu sürümde, yapısal analitik model pek çok farklı alanda geliştirilmiştir. Daha iyi görünürlük ve analitik model üzerinde daha fazla kontrol gibi, yapısal analitik modeli oluşturmanıza ve yönteminize yardımcı olacak geliştirmeleri bulabilirsiniz.

Connection Status (Bağlantı Durumu) parametresine dayalı olarak filtre oluşturma becerisi sayesinde, analitik model üzerinde daha fazla kontrole sahibiz. Örneğin, durumu "unconnected (bağlı değil)" olan analitik düğümler, "connected (bağlı)" düğümlere göre farklı bir renk ile gösterilebilir.

Artık, analitik döşemelerin ve analitik temel plakalarının düğümleri ile ilişki analitik duvarları düzenleyebilirsiniz. Analitik Duvar Düzenleme aracı, Duvar Düzenlemenin hedef konumu olarak Analitik döşemeler veya Analitik Temel Plakaları ile ilişkili düğüm seçimlerine olanak tanır.

Analitik Düğümlerin yanı sıra Analitik Bağlantılara da not ekleyebilirsiniz. Tag All Not Tagged (Etiketli Olmayanları Etiketle) düzenleyicisi kullanarak tüm Analitik Düğümleri etiketleyebilirsiniz.

Ayrıca, analitik ve fiziksel eleman özelliklerini birlikte tek bir plan için planlama becerisine de sahipsinizdir. Yapısal iskelet kategorisini planladığınızda (veya ilişkili analitik model kategorileri ile diğer kategoriyi), analitik elemanların özelliklerini birlikte aynı plan içinde planlama becerisini bulabilirisiniz. Aynı özellik, analitik elemanları planladığınızda da mevcuttur.

Demir Donatı Geliştirmeleri 

Donatı ayarlarında "Include hooks in Rebar Shape definition (Demir Şekli tanımına kancaları da ekle)” adlı yeni bir özellik vardır. Bu yeni özellik ile kancalar demir boyutunu etkilemez. Bu, demir şekli şartnamelerinin Avrupa standartlarına göre tanımını iyileştirir ve yapısal iş akışlarını fabrikasyon sürecine uzatır.

Ayrıca bu sürümde, donatı bükme işlevi Revit Structure ortamına eklenmiştir. Artık, yapısal demir için bükme parametreleri belirleyebilirsiniz (çubuk uzunluğu, çubuk segmenti uzunluğu ve yapısal dokuma donatısı için). Bu, Reinforcement Settings (Demir Donatı Ayarları) iletişim kutusunda ayarlanabilir.

İki yeni dokuma tabakası binmeli yapıştırma konumu ve Dokuma Tabakaları dağıtımı başlangıç noktasını belirleme olasılığı tel hasır dağıtımı için eklenmiştir.

İnşaat Demiri Yerleştirme Sınırlamaları Özelleştirme 

Demir sınırlamaları, beton elemanına ilişkin olarak her bir demir örneği geometrisini ayarlamak ve kilitlemek için kullanılan dâhili bir mekanizmanın parçasıdır.

Bu sürümde, seçili demir elemanındaki varsayılan barındırma sınırı davranışına geçersiz kılma işlemi uygulayabilirsiniz. Bir demir seçtiğinizde, Edit Constraints (Sınırlamaları Düzenle) seçeneği kullanılabilir duruma gelir. Demir sınırlamaları, demir kaplamasına, barındırma ve barındırma yüzeyindeki diğer demir örneklerine uygulanır. 

Her bir Demir öğesi gelişigüzel boyutlara esnetilebildiği için, Revit Structure barındırmasının geometrisini ve diğer demirin varlığını göz önünde bulundurarak, her bir demirin konumunu ve geometrisini yapısal tasarımcı için anlamlı bir şekilde otomatik olarak ayarlamaya çalışır. Demirin geometrisi ayarlandığında, Revit Structure demire otomatik olarak kısıtlamalar atayarak, modeldeki değişikliklere göre düzgün bir şekilde hareket etmesini ve esnemesini sağlar.

Bu sınırlamalar, Demir için özel olarak tasarlanır ve standart Revit Structure kilitli boyutlarından farklıdır. 

Bu özellik, demir yerleştirmeye ilişkin var olan kuralları geliştirir. Demirlerin beton bir form işinde nasıl yerleştirileceğine dair daha iyi kontrole sahip olacağımız özel bir yolu bize sağlar.

Geliştirilmiş İnşaat Demiri Etiketleme 

Multi-Rebar Annotation adlı yeni bir etiket ekleme aracı vardır. Bu araç, Etiket panelindeki Annotations (Notlar) sekmesinde yer almaktadır. Hizalı ve Doğrusal Çoklu Demir Not Ekleme arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu seçenekler sayesinde, tek bir etiket ile çoklu demir ve demir setleri için not ekleyebilirsiniz. Bu notları, ayrıntılı üretim ve yapı bilgisi ile demir setlerindeki her bir donatıyı etiketlemek için kullanabilirsiniz. Bu işlev, betonarme dokümantasyonu için daha fazla destek sağlar. 

Geliştirilmiş Kiriş ve Bağlantı Konumlandırma 

2014 sürümünde, yapısal iskelet elemanlarının fiziksel geometri konumu üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz. Bu özellikler çelik kirişler ve bağlantılar için geçerlidir.

Artık, yapısal bir elemanın konumunu y ve z eksenleri boyunca, ek çapraz kesit karakteristik noktalarına dayalı yerel koordinat sisteminde ayarlayabilirsiniz.

Bir elemanın geometri uzunluğunu, yeni ek parametrelere (Start/End Extension, Start/End Join Cutback) dayalı olarak konum çizgisinin ucundan arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

Ayrıca, seçili elemanın bir konum çizgisini görselleştirebilir ve bağımsız elemanların uçlarının hizalanmasını ve kaydırılmasını tanımlayabilirsiniz. Bu özellik, çelik strüktürün detaylı modellemesi için çerçeve oluşturmak üzere Revit Structure'teki modelleme özelliklerini genişletir. 

Geometri Birleştirme Sıralaması 

Bu sürümde, yapısal döşemeler ve kirişler gibi elemanların birbirleriyle birleştikleri sırayı ters çevirmek veya birleştirmek için Modify (Değiştir) sekmesindeki Switch Join Order (Birleştirme Sırasını Değiştir) aracını kullanabilirsiniz. 

İlk önce, Select Switch Join Order öğesini seçmeniz ve ardından birleşme sırası ters çevrilecek her bir elemanı seçmeniz gerekir. Birden fazla elemanın birleşme sırasını tek bir elemanla değiştirmek için, elemanı seçmeden önce Seçenek Çubuğundaki Multiple Switch öğesini seçmelisiniz.

*Autodesk Revit Structure için Yapısal Analiz ve Kural Kontrolü Araç Kiti 

Autodesk Revit Structure yazılımı için Yapısal Analiz ve Kod Kontrolü Araç Kiti, Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) sürecini destekleyen ve yapı mühendislerinin, Revit Structure ortamındaki yapılarını kontrol ve analiz etmelerini sağlayan bir settir. Autodesk Exchange Apps web sitesinden (http://apps.exchange.autodesk.com/) ücretsiz olarak indirilebilir. 

Bu araç kitini kullanan yapı tasarımcıları ve mühendisler, Autodesk 360 hizmetlerine* erişim ile bulut tabanlı yapısal analiz gerçekleştirmek için Autodesk Revit Structure'teki analitik modeli kullanarak ve Revit Structure modelini Autodesk Robot Structural Analysis Professional yazılımına veya desteklenen üçüncü taraf analiz çözümlerine genişleterek buluttaki ve masaüstündeki iş akışlarını optimize edebilirler.

Tamamlandıktan sonra, analiz sonuçları Revit Structure ortamında kolayca saklanabilir ve keşfedilebilir. Araç seti tarafından sağlanan Yapısal Sonuç Depolama ve Sonuç Keşfi araçları, kullanıcıların sonuçları bulup belgelendirmelerini sağlayarak, yapının davranışı hakkında bilgi edinme, birleşik ve ayrıntılı sonuçlar hakkında ön bilgilere sahip olma ve uygun tasarım kararları alma ve bunları düzgün bir şekilde belgelendirme olanağı verir. 

Araç setini kullanan yapı mühendisleri, Kural Kontrolü çerçevesi kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilen yerel yapı kanunları ve düzenlemelerine göre yapısal elemanları doğrulayabilir ve tasarlayabilir. Yeni Yapısal Kural Kontrolü platformu özelliğinin amacı, Revit Structure kullanıcılarına yerel bir Revit Structure modeli dâhilinde bir kural arama işlemi gerçekleştirme becerisi sağlamaktır. Kural Kontrol eklentilerinin sonucu, Yapısal Sonuç formunda (çizim ve haritalarla görselleştirilen bir form), hesaplama notlarında, model ve belgelendirme güncellemelerinde sunulabilir. 

*Autodesk Revit Structure için Structural Analysis hizmetine erişmek için geçerli bir aboneliğiniz olması gerekir.