SG SAYISAL GRAFiK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.

SAYISAL GRAFİK, günümüz bilgi toplumunda her tür bilgi ve kültürel kaynağın güncel bilgi teknolojileri aracılığıyla üretilmesini, yönetilmesini, sağlanmasını ve paylaşılmasını hedefler. Bu süreçlerde bilgi yönetimi ve kültürel kaynak yönetimi merkezi gibi çalışır ve en gelişmiş entelektüel ve akademik teknolojileri kullanır ve kullandırır.

Bu teknolojilerle yerel ve küresel arasında kültürel kaynak ve bilgi değişimi yapar, kültür ihraç eder. Yerel içeriğe küresel, küresel içeriğe yerel erişim sağlar. Ulusal ve uluslararası projelerde; kültürel çalışmalar birimlerine, kütüphane, bilgi merkezi, müze, galeri, stüdyo, arşiv ve dokümantasyon merkezlerine hazırlayacakları projeler için profesyonel kültürel kaynak yönetimi danışmanlığı verir.

SAYISAL GRAFiK, ürün ve hizmetlerini, Müze ve Kütüphane Otomasyonu, Koleksiyon ve Arşiv Yönetimi, e-Koleksiyon ve e-Yayıncılık, e-Dergi ve e-Kitap veritabanı çözümleri ile zenginleştirmektedir.