Sayısal Grafik

Yapı Bilgi Sistemi (BIM)

Mimar, mühendis, yüklenici ve mal sahibi arasındaki koordinasyonu artırır, yapı ile ilgili bir bilgi bankası oluşturur.

Yapı Bilgi Sistemi ya da Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling – BIM), Autodesk'in, bilgi teknolojilerini yapı sektörüne uygulayarak geliştirdiği yapı tasarım çözümlerine ve bu çözümlerle oluşturulan sistemlere verdiği addır. Yapı Bilgi Sistemi'nin üç temel özelliği vardır:

  • Yapıyı tanımlayan tüm verilerin tutulduğu bir sayısal veritabanı ile çalışır.
  • Revizyonlar bu veritabanında yapıldığı için, herhangi bir dokümanda yapılan bir değişiklik, veritabanından üretilen (ki çoğu otomatik olarak üretilir) tüm dokümanlara (görünüşler, listeler, vs.) yansır.
  • Tasarım süreci boyunca toplanan tüm veriler, daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Bu, sadece projeyi yapanın değil, yüklenici ve yapı sahibinin de kullanabileceği bir bilgi deposu oluşturur.

Yapı Bilgi Sistemi, daha kaliteli tasarımların, daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlar. Mimar ve mühendislerin aynı yapı modeli üzerinde eşzamanlı çalışabilmesini sağladığı için disiplinler arası koordinasyon eksikliğinin yol açtığı hataları önlemede yardımcı olur. Yapı Bilgi Sistemi kullanımı, sadece tasarımcının değil aynı zamanda yüklenicinin ve müşterinin de avantajınadır.

Uzmanlara göre, küresel ısınmaya neden olan karbon salımının %60 gibi şaşırtıcı büyüklükte bir oranı, yapılardan kaynaklanıyor.

BIM için geliştirilmiş Revit yazılımı, analiz çözümleri ile birlikte, kullanıcılara tasarladıkları binanın çevreye etkisini öngörme olanağı getiriyor. Yapının enerji harcaması ve atık üretimini hesaplayabilmelerini ve her ikisini de azaltabilmeyi sağlıyor.

Kullanıcılar, sayısal model üzerinden tasarımlarının çevreye etkisini, binanın temeli atılmadan önce belirleyebiliyor.

Autodesk’in ürettiği Revit yazılımları, Yapı Bilgi Sistemi tabanlı çalışırlar ve parametrik nesne ve ilişkileri desteklerler. CAD yazılımlarında geometrik nesneler ile çalışıldığı için, nesneler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yazılım tarafından kontrolü çok temel düzeydedir. Revit platformunda ise, hem mimari nesnelerle çalışıldığı hem de bu nesneler arasında parametrik ilişkiler kurulduğu için, bu kontrol en üst düzeydedir. Örneğin Revit'te duvarların yüksekliği bir sonraki kata kadar tanımlanabilir. Böyle bir tanımlama yapıldıktan sonra kat yükseklikleri değişse bile, yazılım duvar yüksekliklerini ona göre ayarlayacaktır. Parametrik ilişkiler yazılım tarafından otomatik olarak, ya da kullanıcı tarafından çalışırken tanımlanabilir.

Revit platformunda, yapı tasarımında yer alan farklı disiplinler için özel yazılımlar geliştirilmiştir. Mimarlar, İnşaat, Makina ve Elektrik Mühendisleri, ortak bir platformda ama kendi çalışma alanları için özelleştirilmiş yazılımlarla çalışabilirler. Yapı Bilgi Sistemi tabanlı ortak platform, farklı disiplinler arasındaki koordinasyonu artırır, koordinasyon eksikliği nedeniyle oluşan zaman kaybını ve maliyetli hataları önler.

Revit Architecture

Mimarlar için geliştirilen Revit Architecture, arazi ve kütle çalışmasından detaylı uygulama çizimlerine ve metraja kadar, mimari tasarım ve proje sürecinin tüm aşamalarını destekler.

Revit Structure

İnşaat Mühendisleri için geliştirilen Revit Structure, yapısal modelleme, çizim ve detaylandırma araçları sunar. Fiziksel ve analitik modeli birlikte sunan Revit Structure, çeşitli yapısal analiz yazılımları ile birlikte kullanılabilir.

Revit MEP

Makina ve Elektrik Mühendisleri için geliştirilen Revit MEP, mekanik ve elektrik tesisat tasarımı ve projelendirilmesinde kullanılır.