AutoCAD 2011
AutoCAD 2010
AutoCAD 2009
AutoCAD 2008
AutoCAD 2007

 

Yazdır

Yazılar / Text

 

Yay Boyunca Yazı Yazma

Menü : Express / Text / Arc Aligned text

Command : ARCTEXT

Seçilen yay üzerine yazı yazar. Bu uygulamada ObjectARX teknolojisi kullanıldığı için, yayı fiziksel olarak değiştirdiğinizde, örneğin yarıçapını arttırdığınızda, yazı da kendisini otomatik olarak yeniler. Yazının fontu, yüksekliği, yayın neresinden başlayacağı gibi bilgiler, diyalog kutusundan belirlenir.

Yay boyunca yazı yazma

Kağıt Düzlemi Yazı Yüksekliği Araçları

Command : PSTSCALE

AutoCAD yazı komutlarıyla yazılmış yazıların, kağıt düzlemine alındıklarında görünüm alanı zoom faktörüne göre yazı büyüklüklerinin yeniden ayarlanmasını sağlar. Kağıt düzlemi görünüm alanı içerisinde kullanılabilir.

Dış Dosyadan Yazı Yaratma

Menü : Express / Text / Remote Text

Command : RTEXT

Reactive yazı nesnelerini normal "Text" veya "Mtext" nesneleri gibi görüntüler, fakat yazı içerikleri dış referans dosyası gibi çizim dosyası dışarısında kalır dosya boyutu büyümez.

Özellikleri

"Style" : AutoCAD içerisinde tanımladığınız bir yazı sitili seçmenizi sağlar.

"Height" : Yazı yüksekliğini ayarlamanızı sağlar.

"Rotation" : Yazı bloğunuzu belirleyeceğiniz bir açı değerine göre döndürür.

"File" : Bir dış yazı dosyasını çizime yerleştirmenize olanak verir.

"Diesel" : Yazınızı yazmanız için bir editör açar. Diesel kodları kullanmanızı sağlar.

Bu komutla yaratılmış yazı nesneleri RTEDIT komutuyla düzenlenebilir.

Dış Dosya Yazılarını Düzenleme

Command : RTEDIT

"Rtext" komutuyla yaratılmış yazı nesnelerinin özelliklerini değiştirmek için kullanılır.

Büyük - Küçük Harf Değişimi

Menü : Express / Text / Change text case

Command : TCASE

AutoCAD "Text" ve "Mtext" komutlarıyla yaratılmış yazıların, blok niteliklerinin, ölçü yazılarının harflerini istediğiniz düzene getirir.

Büyük - Küçük Harf değiştirme diyalog kutusu

Yazıları Çerçeve İçine Alma

Menü : Express / Text / Enclose Text with Object

Command : TCIRCLE

Select objects: (Yazı seçin)

Enter distance offset factor <0.35>:

Enclose text with [Circles/Slots/Rectangles] <Circles>: (Çember için "C", Kanal için "S", Dikdörtgen için "R" seçin)

Create slots of constant or variable size [Constant/Variable] <Variable>: (Çember veya kanal için yarıçapı sabit yada değişken olmasını seçin)

AutoCAD "Text" veya "Mtext" komutuyla yaratılmış yazı nesnelerinin etrafına çember, kanal veya dikdörtgen çerçeve yerleştirmek için kullanılır. Yazıların etrafına sabit veya değişken yarıçaplı çember veya kanal çerçeve yerleştirilebilir.

Yazının etrafına çember çerçeve yerleştirme

Yazının etrafına kanal çerçeve yerleştirme

Paragraf Numaralama

Menü : Express / Text / Automatic Text Numbering

Command : TCOUNT

Select objects: (Yazı nesneleri seçin)

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>: (Numaralandırma şeklini seçin)

Specify starting number and increment (Start,increment) <1,10>: (Numaralandırma başlangıç ve artış değerini girin)

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find & replace..] < Prefix>: (Numara yerleşim şeklini seçin)

AutoCAD "Text" veya "Mtext" komutlarıyla yaratılmış olan yazıların paragraflarını numaralandırmak için kullanılır.

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:

Bölümünde seçim sıranıza göre nasıl bir sıralama yapılacağı bilgisi girişi yapılır.

"X" girişi yapılırsa seçim sırasında son işaretlenen paragraf ilk numarayı alacak şekilde,

"Y" girişi yapılırsa seçim sırasına bakılmaksızın en üstteki paragraf ilk numarayı alacak,

"Select-order" girişi yapılırsa ilk işaretlenen paragraf ilk numarayı alacak şekilde sıralama yapılır.

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find & replace..] < Prefix>:

bölümünde,

"Overwrite" işaretlenirse paragraf olduğu gibi silinecek ve ilgili numara yerleşecek.

"Prefix" işaretlenirse, numaralandırma paragraf başlarına yapılacak.

"Suffix" işaretlenirse, numaralandırma paragraf sonlarına yapılacak.

"Find & replace" işaretlenirse,

Enter search string <>: (Bulunmasını istediğiniz kelimeyi girin)

metin içerisinde bulunması istenen kelime sorulacak ve girilmiş olan bu kelimenin metinde geçtiği yerler numaralandırılacak.

Yazı Uydurma

Menü : Express / Text / Text Fit

Command : TEXTFIT

Select Text to stretch or shrink: (Yazı nesnesi seçin)

Specify end point or [Start point]: (Bitiş noktası girin veya başlangıç noktasını değiştirin sonra bitiş noktası girin)

Seçilen yazı, belirlenen iki nokta arasında sündürülür, Yazının yüksekliği aynı kalır, genişlik katsayısı değiştirilir.

Yazı Maskeleme

Menü : Express / Text / Text Mask

Command : TEXTMASK

Select text objects to mask or [Masktype/Offset]: (Yazı nesnesi seçin veya maskeleme tipi için "M", öteleme değeri değiştirmek için "O" girin)

AutoCAD Text veya Mtext komutuyla yaratılmış yazıların altında kalan nesneleri maskeler. Yazının çevresine girilen öteleme oranıyla belirlenen sanal bir dikdörtgen oturtur ve bu dikdörtgenin içinden geçen diğer nesneler görünmez olur.

Yazı Maskesini Kaldırma

Menü : Express / Text / Unmask Text

Command : TEXTUNMASK

"TEXTMASK" ile maskelenmiş yazının maskesini kaldırır.

Yazı Yerleşimi Değiştirme

Menü : Express / Text / Justify Text

Command : TJUST

Select objects: (Yazı nesnesi seçin)

Enter new justification...

[Start/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL/ BC/ BR] <ML>: (Sağa yanaşık, ortala, sola yanaşık vb.)

AutoCAD Text veya Mtext komutuyla yaratılmış yazı nesnelerini pozisyonlarını değiştirmeden yerleşim yerini yeniden düzenlemek için kullanılır.

Yazı Yerleşim Açısı Değiştirme

Menü : Express / Text / Orient Text

Command : TORIENT

Select objects: (Yazı nesnesi seçin)

New absolute rotation <Most Readable>: (Mutlak Açı değeri girin veya ekrandan iki nokta ile mutlak açı tanımlayın)

AutoCAD Text veya Mtext komutuyla yaratılmış yazı nesnelerini istenilen açı değeri ile döndürmeyi sağlar. Yazınız yaratılırken zaten bir döndürme değeri ile yaratılmışsa bu döndürme değeri dikkate alınmayacaktır. Döndürme işlemi yazının orta noktası etrafında yapılır.

Yazı Ölçeği Değiştirme

Menü : Express / Text / Scale Text

Command : TSCALE

Select objects: (Yazı nesnesi seçin)

Specify justification to use as base point for scaling...

[Existing/ Start/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL/ BC/ BR] <Start>: (ölçeklendirme için sabit nota seçin)

Specify size change by [Scale (factor)/Height] <Scale>: (Yazı ölçekleme için "S", Yazı yükseklik değeri tanımlamak için "H" girin)

AutoCAD Text, Mtext komutlarıyla yaratılmış yazıları, blok nitelikleri ve tanımlamaları yazılarının ölçeklerini değiştirmek için kullanılır.

Tekil Yazıları Çok Satırlı Yazı Yapma

Menü : Express / Text / Convert Text to Mtext

Command : TXT2MTXT

Select text objects, or [Options]:

Select objects: (Enter yapılırsa özellikler diyalog kutusu açılır. / Yazı seçin)

n Text objects removed, 1 MText object added.

Bir veya daha fazla sayıda, AutoCAD Text veya Dtext komutuyla yaratılmış yazıyı Mtext haline getirir. Seçilmiş olan Text veya Dtext yazıları çizimden silinir yerine bu yazıları içeren Mtext yazı nesnesi yerleştirilir. Özellikler diyalog kutusundan seçilen yazıların sıralamasına göre çok satırlı yazı yaratma şansı vardır.

Özellikler diyalog kutusu

"Text Ordering"

"Selection set order": Seçim sırasına göre çok satırlı yazı nesnesi yarat.

"Sort top-down": Yazının sırasına göre çok satırlı yazı nesnesi yarat.

"Create word-wrap Mtext:": Satır uzunluğuna göre kelimeleri düzenle.

Yazı Patlatma

Menü : Express / Text / Explode Text

Command : TXTEXP

Select objects: (Yazı nesnesi seçin)

n text object(s) have been exploded to lines.

The line objects have been placed on layer 0.

Seçilen yazıları, çizgilere ve yaylara dönüştürür. Hem shx fontlar, hem de TrueType fontlar üzerinde çalışır. Bu komutla, yazıların sınırlarını standart çizim nesneleri olarak elde edersiniz.

 

Yazdır